قدسنج تلسکوپی

قدسنج تلسکوپی

مشخصات:
مکانیزم عملکرد: تلسکوپی
جنس: آلومینیوم
رنگ: الکترواستاتیک
محدوده اندازه گیری: 90 تا 200 سانتیمتر
دقت خط کش مدرج: یک میلیمتر

کاربری:
قدسنج وسیله ای برای اندازه گیری قد افراد می باشد
که می تواند بروی ترازو و یا به دیوار نصب شود.
بهترین حالت اندازه گیری قد افراد کنار دیوار می باشد
ولی اگر قدسنج بروی ترازو نصب شده است بهتر است
که پشت به قدسنج راست و صاف بایستید تا پرستار
نشانگر را بروی سر شما قرار دهد و عدد قد را بدست
آورد.